FlDryDock4.JPG (29777 bytes)
U.S. Navy Floating Drydock .  - Foto Flatau

Back to Album

BMLogo3.gif (1906 bytes)